Công Trình Hầm Thủ Thiêm

Đường hầm Thủ Thiêm là đường hầm vượt sông hiện đại nhất Đông Nam Á và đầu tiên tại Việt Nam với tuổi thọ thiết kế 100 năm do nhà thầu Obayashi Nhật Bản thi công.Với tầm quan trọng của công trình, chất lượng thi công được đặt lên hàng đầu. Qua quá trình tìm hiểu và thẩm định các nhà cung cấp tại Việt Nam và châu Á, Obayashi đã quyết định Antes là nhà cung cấp joint cao su hợp long cho đốt hầm Thủ Thiêm – công đoạn quan trọng trong quá trình hoàn thành công trình.