Công Trình Đệm Chống Va Cảng Saigon Petro

Đệm Lambda lắp đặt tại cảng Saigon Petro